historiku

Historiku

Final është një institucion financiar jo bankar i specializuar në fushën e kredidhenies konsumatore. Final e ka filluar aktivitetin e saj në vitin 2009. Klientët e Final mund të përfitojnë produkte konsumi të kategorive të ndryshme si elektroshtëpiake, elektronike, mobilje si edhe kredidhenie per nevoja te ndryshme.

Final ka financuar mbi 15 000 klientë që prej fillimit të aktivitetit të saj në vitin 2009.

  • Gusht 2009: Final lidh 34 kontrata bashkëpunimi me dyqanet partnere.
  • Janar 2010: Final është prezent në 7 qytete kryesore e 57 dyqane pakice në Shqipëri.
  • Qershor 2011: Final fillon bashkëpunimin me dyqanet Neptun.
  • Shkurt 2021: Final zgjeron fushën e produkteve per gjithë klientët e mundshëm

Aktualisht Final ka zgjeruar fushën e saj të aktivitetit të kredidhënies, duke mos u kufizuar më vetëm në bashkëpunimin me partnerë të veçantë, por duke hapur fushën e saj të produkteve ndaj të gjitha kërkesave të konsumatorëve.
Në Final, ju do të gjeni një staf të përkushtuar dhe miqësor.