misioni_vlerat

Misioni dhe Vlerat

  • Vizioni: Të jemi kompania kryesore e kredisë konsumatore dhe biznesit të vogël në Shqipëri.
  • Misioni: Të financojmë nevojat dhe dëshirat e individëve dhe familjeve në Shqipëri,në një mënyrë të thjeshtë, transparente e të shpejtë.
  • Vlerat: Kujdes-Pasion-Veprim.
  • Stili: Kultura e diferencës dhe ndryshimit.