Products#Kredia_Final

Kredia “Final”

  • Kredi e cila përdoret për blerjen e pajisjeve elektroshtëpiake në rrjete të ndryshme dyqanesh.
  • Gjithashtu mund të blihen edhe mobilje ose pajisje të tjera për shtëpinë.
  • Klienti zgjedh vetë dyqanin dhe mallin që dëshiron të blejë.
  • Kredia “Final” disbursohet direkt në llogarinë e shitësit të mallit.
  • Pagesa e kredisë bëhet me këste mujore në një degë Banke që e zgjedh klienti.
  • Norma e interesit për këtë kredi është 10-25% në vit.
  • Shuma maksimale e kësaj kredie është e pakufizuar.
  • Afati maksimal i kësaj kredie është 60 muaj.
  • Komisioni i vetëm për këtë kredi është kuota e aplikimit 0.5 – 2%.
  • Penaliteti në rast mospagimi në kohë të këstit është 0.5% me bazë ditore të vlerës në vonesë.