Products#Kredia_Flash

Kredia “Flash” – E rrufeshme

  • Kredi që i ofrohet klientëve që vijnë për herë të parë në Final.
  • Përdoret për nevoja urgjente të paparashikuara (pagesa faturash, riparime etj).
  • Për të aplikuar për këtë kredi, duhet të kontaktoni specialistin e kredisë në zyrat tona qendrore.
  • Disbursimi i kredisë dhe pagesa mund të bëhen në llogaritë e Final në banka të ndryshme.
  • Norma e interesit për kë të kredi është 10-25% në vit.
  • Shuma maksimale e kësaj kredie është e pakufizuar.
  • Afati maksimal i kësaj kredie është 60 muaj.
  • Komisioni i vetëm për këtë kredi është kuota e aplikimit 0.5 – 2%.
  • Penaliteti në rast mospagimi në kohë të këstit është 0.5% me bazë ditore të vlerës në vonesë.