slider_page_lista_cmimeve

 Normat e Interesit:

1. Kuota e aplikimit per produktet e kredidhenies: 0.5 – 2%
2. Shifra maksimale e financimit – pa limit
3. Afati maksimal i maturimit – 60 muaj
4. Norma e interesit është 10-25% në vit.
5. Komisione te tjera – Nuk ka asnje komision tjeter (duhet theksuar).